Click Consult d.o.o

Računovodstvo

Računovodstvene usluge

Mi pravimo razliku!

Na korak ste do uspješnosti u poslovanju ako izaberete pouzdanog saradnika i agenciju koja će vam pružiti stručne i efikasne računovodstvene usluge. Računovodstvo obuhvata veliki broj aktivnosti, a agencija sa iskustvom i znanjem može pomoći da unaprijedite poslovanje, smanjite troškove i povećate efikasnost.

office, pen, calculator-1574717.jpg

Ispunite anketu

Anketa se odnosi na zadovoljstvo računovodstvenim uslugama i očekivanjima od istih i služi za potrebe stručnog rada.

digital marketing, seo, google-1725340.jpg

Click Consult pruža personalizovana rješenja koja odgovaraju vašim potrebama.

 • Knjiženje izvoda
 • Knjiženje izdatih faktura
 • Knjiženje blagajne
 • Knjiženje troškova
 • Knjiženje osnovnih sredstava
 • Knjiženje po profitnim odjeljenjima
 • Obračun zarada i drugih naknada zaposlenom
 • Izrada kalkulacije u trgovini,proizvodnji,izrada izlaznih kalkulacija
 • Izrada trgovačke knjige
 • Obračun poreza na dodatu vrijednost
 • Obračun poreza po odbitku
 • Izrada godišnje prijave  poreza na dohodak fizičkih lica
 • Izrada finansijskih iskaza,obračun amortizacije i izrada prijave poreza na dobit pravnih lica
 • Izrada statističkog izvjestaja,Izrada izvjestaja za Centralnu Banku
 • Izrada izvještaja o novčanim tokovima
 • Izrada periodičnih finansijskih izvještaja
 • Zastupanje i prezentacija pred inspekcijskim organima
 • Osnivanje i registracija pravnog lica i poslovnih jedinica (statut, odluke, ugovori i registracija u CRPS)